ข่าวประชาสัมพันธ์

พบข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ เรียงตามวันที่อัพเดท

วันที่ หัวข้อ อ่านต่อ
05 พฤษภาคม 2564 ** Update >> ตารางอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ออนไลน์ ผ่าน Zoom) อ่านต่อ
25 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด!! ประกาศเปลียนแปลงรายละเอียด กำหนดการ และรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
19 เมษายน 2564 ** ประกาศ!! รายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนการลงทะเบียนหลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ** อ่านต่อ
23 มีนาคม 2564 ** ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ** อ่านต่อ
11 มีนาคม 2564 ** ประกาศ!! กำหนดการ ขั้นตอน และเงื่อนไขการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 ** อ่านต่อ
03 มีนาคม 2564 ประกาศ!!! กรมศุลกากรจะเปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
28 ตุลาคม 2563 กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร “ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563” รอบที่ 1 – 3 อ่านต่อ
21 ตุลาคม 2563 ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่2/63 (ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว) อ่านต่อ
20 ตุลาคม 2563 ประกาศ!!! ผู้ชำนาญการศุลกากรที่สมัครอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองฯ ครั้งที่2/63แล้ว และยังไม่ได้ได้ชำระเงิน ให้ดำเนินการ.... อ่านต่อ
03 กันยายน 2563 สถาบันวิทยาการศุลกากร จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
20 พฤษภาคม 2563 การขยายระยะเวลาใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร อ่านต่อ
10 เมษายน 2563 สถาบันวิทยาการศุลกากรขยายระยะเวลาวันหมดอายุของใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร และงดการจัดอบรมหลักสูตร ต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร อ่านต่อ
08 เมษายน 2563 สถาบันวิทยาการศุลกากรงดการจัดอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร อ่านต่อ
10 มีนาคม 2563 ประกาศ !!! ผู้ชำนาญการศุลกากรที่ใบรับรองหมดอายุ อ่านต่อ
08 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร" ครั้งที่ 1/2563 อ่านต่อ
22 พฤศจิกายน 2562 กำหนดการ และขั้นตอนการลงทะเบียน หลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 อ่านต่อ
05 กรกฏาคม 2562 กำหนดการ และขั้นตอนการลงทะเบียน หลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 อ่านต่อ
16 พฤษภาคม 2562 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเป็นผู้ชำนาญการศุลกากร อ่านต่อ
14 พฤษภาคม 2562 กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนหลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
05 เมษายน 2562 รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่านต่อ

แสดงรายการ 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 68