ข่าวประชาสัมพันธ์

พบข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ เรียงตามวันที่อัพเดท

วันที่ หัวข้อ อ่านต่อ
21 ตุลาคม 2563 ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่2/63 (ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว) อ่านต่อ
20 ตุลาคม 2563 ประกาศ!!! ผู้ชำนาญการศุลกากรที่สมัครอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองฯ ครั้งที่2/63แล้ว และยังไม่ได้ได้ชำระเงิน ให้ดำเนินการ.... อ่านต่อ
03 กันยายน 2563 สถาบันวิทยาการศุลกากร จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
20 พฤษภาคม 2563 การขยายระยะเวลาใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร อ่านต่อ
10 เมษายน 2563 สถาบันวิทยาการศุลกากรขยายระยะเวลาวันหมดอายุของใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร และงดการจัดอบรมหลักสูตร ต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร อ่านต่อ
08 เมษายน 2563 สถาบันวิทยาการศุลกากรงดการจัดอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร อ่านต่อ
10 มีนาคม 2563 ประกาศ !!! ผู้ชำนาญการศุลกากรที่ใบรับรองหมดอายุ อ่านต่อ
08 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร" ครั้งที่ 1/2563 อ่านต่อ
22 พฤศจิกายน 2562 กำหนดการ และขั้นตอนการลงทะเบียน หลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 อ่านต่อ
05 กรกฏาคม 2562 กำหนดการ และขั้นตอนการลงทะเบียน หลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 อ่านต่อ
16 พฤษภาคม 2562 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเป็นผู้ชำนาญการศุลกากร อ่านต่อ
14 พฤษภาคม 2562 กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนหลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
05 เมษายน 2562 รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
04 ธันวาคม 2561 กำหนดการใหม่ หลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
03 กันยายน 2561 สถาบันวิทยาการศุลกากร จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่านต่อ
09 สิงหาคม 2561 ขอใผ้ผู้ชำนาญการศุลกากร มารับใบรับรองฯ อ่านต่อ
09 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ใหม่ ของผู้ชำนาญการศุลกากร อ่านต่อ
03 สิงหาคม 2561 ขอให้ผู้ชำนาญการศุลกากร มารับหนังสือพิกัด อ่านต่อ
26 กรกฏาคม 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่านต่อ
23 กรกฏาคม 2561 ประกาศเรียกสำรองเพิ่มเติม รุ่น 16 ปี 2561 อ่านต่อ

แสดงรายการ 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 61