หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร.

อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 2
เลขที่ 2 ถ.มไหสวรรย์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทร. 080 015 1901
การออกใบเสร็จรับเงิน : 095-0929715 (สมาคมสโมสรศุลกากร)
Support Email : support@customs-specialist.com

เวลาทำการ
  • จันทร์ - ศุกร์
    09.00 - 16.00
  • พักเที่ยง
    11.30 - 12.30
  • ตามเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Hot Issue