หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร

สถาบันวิทยาการศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 14

02–6677000 ต่อ 4927, 7871 หรือ 5978
Support Email : support@customs-specialist.com

เวลาทำการ
  • จันทร์ - ศุกร์
    09.00 - 16.00
  • พักเที่ยง
    11.30 - 12.30
  • ตามเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Hot Issue