หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร.

สถาบันวิทยาการศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 15

02-667-7000 ต่อ 20-4927, 20-7871 และ 20-5914 (การเงิน)
Support Email : support@customs-specialist.com

เวลาทำการ
  • จันทร์ - ศุกร์
    09.00 - 16.00
  • พักเที่ยง
    11.30 - 12.30
  • ตามเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Hot Issue