ข่าวประชาสัมพันธ์

พบข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ เรียงตามวันที่อัพเดท

วันที่ หัวข้อ อ่านต่อ
01 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และข้อกำหนด/กติกา การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567 อ่านต่อ
22 เมษายน 2567 ประกาศเรียกผู้สมัครลำดับสำรอง หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567 อ่านต่อ
07 มีนาคม 2567 ประกาศข้อกำหนด/กติกา การฝึกอบรมออนไลน์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 อ่านต่อ
05 มีนาคม 2567 ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร "หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567" อ่านต่อ
05 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดการรับสมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครลงทะเบียน หลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567" อ่านต่อ
17 มกราคม 2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครลงทะเบียน หลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567" อ่านต่อ
27 ธันวาคม 2566 ** ประกาศรายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากรที่ต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันการต่ออายุใบรับรองฯ ** อ่านต่อ
04 ธันวาคม 2566 ** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการศุลกากร หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2566 ** อ่านต่อ
10 ตุลาคม 2566 ประกาศข้อกำหนด/กติกา การฝึกอบรมออนไลน์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 อ่านต่อ
22 สิงหาคม 2566 รายละเอียดการรับสมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครลงทะเบียน หลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566" อ่านต่อ
07 สิงหาคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครลงทะเบียน หลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566" อ่านต่อ
02 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และข้อกำหนด/กติกา การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2566 อ่านต่อ
24 เมษายน 2566 ประกาศเรียกผู้สมัครลำดับสำรอง หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2566 อ่านต่อ
15 มีนาคม 2566 คุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2566 อ่านต่อ
07 มีนาคม 2566 ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร "หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2566" อ่านต่อ
14 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และข้อกำหนด/กติกา การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 อ่านต่อ
04 มกราคม 2566 รายละเอียดการรับสมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครลงทะเบียน หลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566" อ่านต่อ
30 พฤศจิกายน 2565 ** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการศุลกากร หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2565 ** อ่านต่อ
27 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และข้อกำหนด/กติกา การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 อ่านต่อ
24 สิงหาคม 2565 รายละเอียดการรับสมัครหลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565" อ่านต่อ

แสดงรายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 68