ข่าวประชาสัมพันธ์

พบข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ เรียงตามวันที่อัพเดท

วันที่ หัวข้อ อ่านต่อ
30 พฤศจิกายน 2565 ** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการศุลกากร หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2565 ** อ่านต่อ
27 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และข้อกำหนด/กติกา การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 อ่านต่อ
24 สิงหาคม 2565 รายละเอียดการรับสมัครหลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565" อ่านต่อ
03 สิงหาคม 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครลงทะเบียน หลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565" อ่านต่อ
11 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และข้อกำหนด/กติกา การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2565 อ่านต่อ
07 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และข้อกำหนด/กติกา การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 อ่านต่อ
21 มีนาคม 2565 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565" อ่านต่อ
03 มีนาคม 2565 ** ประกาศ!! รายละเอียดการรับสมัคร "หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2565 ** อ่านต่อ
10 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดการรับสมัครหลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565" อ่านต่อ
03 กุมภาพันธ์ 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครลงทะเบียน หลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565" อ่านต่อ
26 พฤศจิกายน 2564 ** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการศุลกากร หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 ** อ่านต่อ
09 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และข้อกำหนด/กติกา การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
30 สิงหาคม 2564 เปิดรับสมัครหลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564" อ่านต่อ
01 มิถุนายน 2564 รายการส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ รอบที่ 3 โครงการผู้ชำนาญการศุลกากรรุ่น 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
31 พฤษภาคม 2564 รายการส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ รอบที่ 2 โครงการผู้ชำนาญการศุลกากรรุ่น 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
31 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายการคืนค่าลงทะเบียน รอบที่ 3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่น 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
28 พฤษภาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และวิธีการฝึกอบรม หลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
25 พฤษภาคม 2564 ข้อกำหนด กติกา และวิธีการฝึกอบรมออนไลน์ (ผ่าน ZOOM) หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
24 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายการคืนค่าลงทะเบียน รอบที่ 2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่น 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
20 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายการคืนค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่น 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ

แสดงรายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 51