ข่าวประชาสัมพันธ์

พบข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ เรียงตามวันที่อัพเดท

วันที่ หัวข้อ อ่านต่อ
31 พฤษภาคม 2564 รายการส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ รอบที่ 2 โครงการผู้ชำนาญการศุลกากรรุ่น 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
31 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายการคืนค่าลงทะเบียน รอบที่ 3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่น 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
28 พฤษภาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และวิธีการฝึกอบรม หลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
25 พฤษภาคม 2564 ข้อกำหนด กติกา และวิธีการฝึกอบรมออนไลน์ (ผ่าน ZOOM) หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
24 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายการคืนค่าลงทะเบียน รอบที่ 2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่น 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
20 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายการคืนค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่น 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
20 พฤษภาคม 2564 รายการส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ โครงการผู้ชำนาญการศุลกากรรุ่น 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
19 พฤษภาคม 2564 >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ผู้สมัครลำดับสำรอง) อ่านต่อ
07 พฤษภาคม 2564 ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564, การคืนเงินค่าสมัคร และวิธีการรับใบเสร็จ อ่านต่อ
05 พฤษภาคม 2564 ** Update >> ตารางอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ออนไลน์ ผ่าน Zoom) อ่านต่อ
25 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด!! ประกาศเปลียนแปลงรายละเอียด กำหนดการ และรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
19 เมษายน 2564 ** ประกาศ!! รายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนการลงทะเบียนหลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ** อ่านต่อ
23 มีนาคม 2564 ** ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ** อ่านต่อ
11 มีนาคม 2564 ** ประกาศ!! กำหนดการ ขั้นตอน และเงื่อนไขการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 ** อ่านต่อ
03 มีนาคม 2564 ประกาศ!!! กรมศุลกากรจะเปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
28 ตุลาคม 2563 กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร “ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563” รอบที่ 1 – 3 อ่านต่อ
21 ตุลาคม 2563 ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่2/63 (ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว) อ่านต่อ
20 ตุลาคม 2563 ประกาศ!!! ผู้ชำนาญการศุลกากรที่สมัครอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองฯ ครั้งที่2/63แล้ว และยังไม่ได้ได้ชำระเงิน ให้ดำเนินการ.... อ่านต่อ
03 กันยายน 2563 สถาบันวิทยาการศุลกากร จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
20 พฤษภาคม 2563 การขยายระยะเวลาใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร อ่านต่อ

แสดงรายการ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 57