ข่าวประชาสัมพันธ์

พบข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ เรียงตามวันที่อัพเดท

วันที่ หัวข้อ อ่านต่อ
03 สิงหาคม 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครลงทะเบียน หลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565" อ่านต่อ
11 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และข้อกำหนด/กติกา การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2565 อ่านต่อ
07 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และข้อกำหนด/กติกา การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 อ่านต่อ
21 มีนาคม 2565 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565" อ่านต่อ
03 มีนาคม 2565 ** ประกาศ!! รายละเอียดการรับสมัคร "หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2565 ** อ่านต่อ
10 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดการรับสมัครหลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565" อ่านต่อ
03 กุมภาพันธ์ 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครลงทะเบียน หลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565" อ่านต่อ
26 พฤศจิกายน 2564 ** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการศุลกากร หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 ** อ่านต่อ
09 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และข้อกำหนด/กติกา การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
30 สิงหาคม 2564 เปิดรับสมัครหลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564" อ่านต่อ
01 มิถุนายน 2564 รายการส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ รอบที่ 3 โครงการผู้ชำนาญการศุลกากรรุ่น 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
31 พฤษภาคม 2564 รายการส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ รอบที่ 2 โครงการผู้ชำนาญการศุลกากรรุ่น 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
31 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายการคืนค่าลงทะเบียน รอบที่ 3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่น 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
28 พฤษภาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และวิธีการฝึกอบรม หลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
25 พฤษภาคม 2564 ข้อกำหนด กติกา และวิธีการฝึกอบรมออนไลน์ (ผ่าน ZOOM) หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
24 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายการคืนค่าลงทะเบียน รอบที่ 2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่น 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
20 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายการคืนค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่น 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
20 พฤษภาคม 2564 รายการส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ โครงการผู้ชำนาญการศุลกากรรุ่น 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
19 พฤษภาคม 2564 >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ผู้สมัครลำดับสำรอง) อ่านต่อ
07 พฤษภาคม 2564 ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564, การคืนเงินค่าสมัคร และวิธีการรับใบเสร็จ อ่านต่อ

แสดงรายการ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 68